IV. stretnutie s ekologičkou Ankou:

Dobrodružstvá kvapkou vody.