Materská škola VYŠNÝ KUBÍN

Vitajte na našej stánke!

Materská škola vo Vyšnom Kubíne je dvojtriedna, bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom je obec Vyšný Kubín.

Poskytuje predprimárne vzdelávanie a celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 3  do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou . Ak má MŠ voľné miesto, prijme aj mladšie dieťa. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej dochádzky.

Trieda mladších detí je  umiestnená na prízemí a trieda starších detí na poschodí.

Každá z tried má svoju spálňu a sociálne zariadenie. V chodbe je šatňa a komunikačný priestor pre rodičov. MŠ má samostatnú kuchyňu a deti sa stravujú  v školskej jedálni.

 Priestory sú prispôsobené potrebám detí a vnútorné vybavenie zodpovedá pedagogickým, hygienickým, bezpečnostným a estetickým požiadavkám.

  Deti majú k dispozícií počítačovú triedu , priestor na pohybové činnosti a  detskú čitáreň.      

  Budova má samostatnú kotolňu na pevné palivo. Vonkajšie priestory sú prevažne trávnaté ,  vybavené kovovými a drevenými preliezkami, kolotočmi, hojdačkami, šmýkačkami , pieskoviskom a dopravným ihriskom.

 Prevádzka MŠ je v čase od 06:30 do 16:00 hodiny.

Konzultačné hodiny:

Riaditeľka MŠ: Pondelok- Piatok: od12:00-13:00 hod.

Iný termín je možné dohodnúť telefonicky alebo osobne.

Učiteľky MŠ:  včase prijímania a rozchádzania sa detí. V prípade potrreby aj v inom termíne.

 Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v materskej škole je dosiahnuť optimálnu percepto-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti     

 Cieľom našej  materskej školy je, aby u nás   bolo vaše dieťa šťastné a pripravené na život v spoločnosti.

Ak chcete o našej materskej škole vedieť viac, navštívte nás!