Materská škola VYŠNÝ KUBÍN

Vitajte na našej stránke ! 

Materská škola vo Vyšnom Kubíne je dvojtriedna, bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom je obec Vyšný Kubín. Poskytuje predprimárne vzdelávanie a celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ak má MŠ voľné miesto, prijme aj mladšie dieťa. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej dochádzky.

          Trieda detí "usilovných lienok" je umiestnená na prízemí a trieda "usilovných mravčekov" na poschodí. Každá z tried má svoju spálňu a sociálne zariadenie. V chodbe je šatňa a komunikačný priestor pre rodičov. Materská škola má samostatnú kuchyňu a deti sa stravujú v školskej jedálni.

          Priestory sú prispôsobené potrebám detí a vnútorné vybavenie zodpovedá pedagogickým, hygienickým, bezpečnostným a estetickým požiadavkám. Deti majú k dispozícií počítačovú triedu, priestor na pohybové činnosti aj detskú čitáreň.      

          Budova má samostatnú kotolňu na pevné palivo. Vonkajšie priestory sú prevažne trávnaté, vybavené kovovými a drevenými preliezkami, kolotočmi, hojdačkami, šmýkačkami, pieskoviskom, altánkom a dopravným ihriskom.

          Prevádzka MŠ je v čase od 6:30 do 16:00 hodiny.

          Konzultačné hodiny:

Riaditeľka MŠ: Pondelok- Piatok: od 12:00 - 13:00 hod. Iný termín je možné dohodnúť telefonicky alebo osobne.

Učiteľky MŠ:  včase prijímania a rozchádzania sa detí. V prípade potreby aj v inom termíne.

         Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v materskej škole je dosiahnuť optimálnu percepto-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti     

         Cieľom našej materskej školy je, aby u nás bolo vaše dieťa šťastné a pripravené na život v spoločnosti.

     Ak chcete o našej materskej škole vedieť viac, navštívte nás! smiley