Materská škola VYŠNÝ KUBÍN

Vitajte na našej stránke ! 

Materská škola vo Vyšnom Kubíne je dvojtriedna, bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom je obec Vyšný Kubín. Poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa požiadaviek zákonných zástupcov na celodennú alebo poldennú výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania. Ak má MŠ voľné miesto,
prijme aj mladšie dieťa.
 
          Trieda detí "usilovných lienok" je umiestnená na prízemí a trieda "usilovných mravčekov" na poschodí. Každá z tried má svoju spálňu a sociálne zariadenie. V chodbe je šatňa a komunikačný priestor pre rodičov. Materská škola má samostatnú kuchyňu a deti sa stravujú v školskej jedálni.
 
          Priestory sú prispôsobené potrebám detí a vnútorné vybavenie zodpovedá pedagogickým, hygienickým, bezpečnostným a estetickým požiadavkám. Deti majú k dispozícií priestor na pohybové činnosti .   
  
          Budova má samostatnú zrekonštruovanú kotolňu na peletky . Vonkajšie priestory sú prevažne trávnaté, vybavené drevenými preliezkami, kolotočmi, hojdačkami, šmýkačkami, pieskoviskom, altánkom a dopravným ihriskom.
 
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania v materskej škole je dosiahnuť optimálnu percepto-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.   
 
         Cieľom našej materskej školy je, aby u nás bolo vaše dieťa šťastné a pripravené na život v spoločnosti.
 
Prevádzka MŠ je v čase od 6:30 do 16:00 hodiny.
 
          Konzultačné hodiny:
Riaditeľka MŠ:  Pondelok- Piatok: od 12:00 - 13:00 hod. Iný termín je možné dohodnúť telefonicky alebo osobne.
Učiteľky MŠ:  V čase prijímania a rozchádzania sa detí. V prípade potreby aj v inom termíne.

     Ak chcete o našej materskej škole vedieť viac, navštívte nás! smiley