Školské stravovanie

Zariadenie školského stravovania

Vedúca MŠS:           Lenka Podbrežná
Hlavná kuchárka:  Michaela Čadová

Kontakty: 043/586 56 37
Číslo účtu: SK89 5600 0000 0040 5056 9009
Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa
Konštantný symbol: 0558
Doplňujúce údaje: meno dieťaťa

Výdaj obedov je v čase od 11.15 do 12.00 hod.

Výdaj obedov do obedárov je v čase 11.00 do 11.30 hod.

Odhlasovanie:
Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné deň vopred, v prípade ochorenia a návštevy lekára do 7:15 hod. ráno. Odhlasovanie je možné osobne a telefonicky. V prípade, že stravník sa neodhlási včas a nebude si môcť vybrať obed priamo v školskej jedálni, môže si obed odobrať do obedára.

Stravná jednotka:
Stravník MŠ 2-6 rokov 2,50 Eur (desiata- 0,60 obed- 1,40 , olovrant- 0,50 ) 

Platenie poplatkov:
Prevodom z Vášho osobného účtu.

Mesačné poplatky:
MŠ deti od 2-6 rokov  47/ mesiac 

 

PLATBY MUSIA PREBEHNÚŤ MESIAC VOPRED!!!
(DO 15. DŇA V MESIACI)