Školské stravovanie

Zariadenie školského stravovania

Vedúca MŠS:         Lenka Podbrežná
Hlavná kuchárka: Ľudmila Bulicová

Kontakty: 043/586 56 37
Číslo účtu: 29033332/0200 VÚB Dolný Kubín
Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa
Konštantný symbol: 0558
Doplňujúce údaje: meno dieťaťa

Výdaj obedov je v čase od 11.15 do 12.00 hod.
Výdaj do obedárov v čase od 11.30 do 12.00 hod.

Odhlasovanie:
Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné deň vopred, v prípade ochorenia a návštevy lekára do 7:15 hod. ráno.
Odhlasovanie je možné osobne a telefonicky.
V prípade, že stravník sa neodhlási včas a nebude si môcť vybrať obed priamo v školskej jedálni, môže si obed odobrať do obedára.

Stravná jednotka:
MŠ 1,12 Eur (desiata, obed, olovrant)
Zamestnanci 1,12 Eur (obed)

Platenie poplatkov:
Prevodom z Vášho osobného účtu alebo poštovou poukážkou typu U.

Mesačné poplatky:
MŠ deti od 3-5 rokov: 27,30 Eur

Predškoláci: 3,50Eur
Zamestnanci 22,40 Eur

 

PLATBY MUSIA PREBEHNÚŤ MESIAC VOPRED!!!
(DO 20. DŇA V MESIACI)