Školské stravovanie

Zariadenie školského stravovania

Vedúca MŠS:         Lenka Podbrežná
Hlavná kuchárka: Ľudmila Bulicová

Kontakty: 043/586 56 37
Číslo účtu: 29033332/0200 VÚB Dolný Kubín
Variabilný symbol: rodné číslo dieťaťa
Konštantný symbol: 0558
Doplňujúce údaje: meno dieťaťa

Výdaj obedov je v čase od 11.15 do 12.00 hod.
Výdaj do obedárov v čase od 11.30 do 12.00 hod.

Odhlasovanie:
Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné deň vopred, v prípade ochorenia a návštevy lekára do 7:15 hod. ráno.
Odhlasovanie je možné osobne a telefonicky.
V prípade, že stravník sa neodhlási včas a nebude si môcť vybrať obed priamo v školskej jedálni, môže si obed odobrať do obedára.

Stravná jednotka:
Stravník MŠ 2-5 rokov 1,37 Eur (desiata, obed, olovrant)

Stravník MŠ 5-6 rokov (predškolák) 0,17 eur (desiata, obed, olovrant)

Platenie poplatkov:
Prevodom z Vášho osobného účtu alebo poštovou poukážkou typu U.

Mesačné poplatky:
MŠ deti od 2-5 rokov: 27,40 Eur/ mesiac

Predškoláci: 3,40Eur/ mesiac

 

PLATBY MUSIA PREBEHNÚŤ MESIAC VOPRED!!!
(DO 15. DŇA V MESIACI)