Dopoludnie s tetou ekologičkou Ankou:

Prostredníctvom besedy  "Strom je veľký dom" a pracovných aktivít sme poznávali obyvateľov stromu a vytvárali sme základy environmentálneho cítenia.