Boli sme odmenení Ministerstvom školstva SR

V rámci rozvojového projektu :

Múdre hranie" 

                                            sa našej Materskej škole podarilo získať finančné prostriedky,                                            na kúpu detských kníh a didaktických pomôcok v sume 500 €.

  Ďakujeme Ministerstvu školstva SR. 

 

Výzva pre materské školy „Múdre hranie“