Aktuality

Poďakovanie šikovným ockom

Hovorí sa:“ Kde je vôľa, tam je cesta“  a vôľa  oteckom detí materskej

školy vo Vyšnom Kubíne rozhodne nechýba.  Boli sme veľmi milo prekvapení

Nástup do MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástup do MŠ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do MŠ 2021/2022 - Pokyny k zápisu

Zápis do Materskej školy.pdf

Bližšie informácie - ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Povinné predprimárne vzdelávanie

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE OD 1.9.2021

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.

Boli sme odmenení Ministerstvom školstva SR

V rámci rozvojového projektu :

Múdre hranie" 

Stránky