Školský rok 2021/ 2022

Sponzori za školský rok 2021/2022: 

• Marianka Mkrtčianová -   (pomoc s upratovaním počas rekonštrukcie triedy) 

• rodina Lešňovská- (pomoc s upratovaním počas rekonštrukcie triedy, dovoz materiálu a koberca) 

• Pán Piroh -( pexesá)

Pán Kubačka - ( drevené dekorácie)