Školský rok 2017/2018:

Ďakujeme rodičom, ktorí nám  školskom roku 2017/2018 pomáhajú:

 

 • Peter  Debnár ( oprava Interaktívnej tabule a Notebooku vo veľkej v triede)
 • Mgr. Peter Piroh            (darovanie 2% dane)
 • Mgr. Bezáková Helena (darovanie 2% dane)
 • Mgr. Klocoková Lucia   (darovanie 2% dane)
 • Janček Martin                ( darovanie 2% dane)
 • Mgr. Boris Kuzyšina      ( sponzor kartičiek na Maja misky)
 • Kristína Pirohová          ( sponzor kancelárskeho papiera

                                    a kartičiek na Maja misky)                                                                                                                   

 • rodina Fačková              ( sponzor kartičiek Maja misky)
 • rodina Škutová              ( sponzor kartičiek Maja misky)
 • rodina Gallová               ( sponzor kartičiek Maja misky)
 • rodina Kojtálová            ( sponzor kartičiek Maja misky)
 • rodina Morincová           (sponzor kancelárskeho papiera, plastelíny,omaľovanky,farbičky, farebný papier)
 • rodina Kurjaková           (sponzor koberca)
 • rodina Jankuliaková     (sponzor spoločenskej hry)
 • pani Oľga Zboroňová   (darovanie 2% dane)
 • rodine Škutovej              (darovanie kvetináča)
 • rodine Pirohovej           (darovanie farebného papiera)
 • pánovi Vlžákovi           (oprava hojdačky)
 • pani Meškovej            (sponzor torty pre predškolákov)
 • P.Piroh,R.Škvarka, J.Bruncko  (demontovanie a osadenie plastových dvier do školského dvora)
 • V.Drengubiak, P.Kaco   (opilovanie vŕby na školskom dvore)

 

     Ďakujeme rodičom, ktorí pravidelne  prinášajú papier do zberu.

      Všetkým  zo srdca  ďakujeme  !