Položenie vencov na hrob rodičov P.O.Hviezdoslava: