Položenie venca na hroby Hviezdoslavových rodičov: