"Prežili sme zábavné dopoludnie."

S p. Budinským z Očovej, ktorý deťom zahral, zaspieval na archaické hudobné nástroje ako sú: fujara, trombita, heligonka, gajdy, ozembuch, drumbľa a iné...

Výchovný koncert nás nielen roztancoval, rozospieval, ale aj veľa poučil.