"Nášteva v kostole."

Vianočnú atmosféru sme si spríjemnili obdivovaním sakrálnych sôch a malieb v kostole.