"Marmuriena vysoká":

Deti MŠ si pripomenuli ľudové tradície našich predkov vynášaním Moreny. Išli sprievodom dedinou a s pesničkami hodili zapálenú Morenu do vody. Takto sme sa symbolicky  rozlúčili so zimou a už sa tešíme z prichádzajúcej jari.