Začiatok šk.roka 2020/2021

Milí rodičia,

 

 tešíme sa na Vás všetkých, ale predsa niekoľko informácií o začatí šk. roka 2020/2021 a ostatné si povieme v septembri.

 Prevádzka Materskej školy vo Vyšnom Kubíne sa začína dňa 02.09.2020 od 6.30 hod. Zoznamy detí rozdelených do tried nájdete na vstupnej nástenke pred šatňou. Deti sme do tried rozdeľovali podľa kapacity, preto vznikli vekovo zmiešané triedy v zmysle platnej legislatívy, preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii školského roka. 

 V prílohách posielame potrebné dokumenty, ktoré je potrebné si vytlačiť, vypísať a priniesť v prvý deň šk.roka (Zdravotný dotazník, Vyhlásenie zz o bezinfekčnosti). Pozorne si prečítajte prílohu s pokynmi a upravujúcimi podmienky MŠ na tento šk.rok do odvolania. 

 Deti do MŠ potrebujú: zubnú kefku, prezuvky, náhradné oblečenie (osobitne do podpísaného látkového vrecka, tašky), pyžamko - všetky veci deťom podpíšte!!! Nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, všetko majú zabezpečené v materskej škole. Prosíme vodiť deti do materskej školy do 8.00 hod. Neskorší príchod vážne narúša naše výchovno-vzdelávacie činnosti a režim dňa.

 

 Informácie pre rodičov nových detí:

  Prosíme rodičov nových detí, aby nám poslali svoje emailové adresy na náš školský email (msvysnykubin@gmail.com), a spätne Vám pošleme informácie o rozdelení detí do tried.

 

Zdravotný dotazník zákonného zástupcu dieťaťa

Aktualizované vyhlásenie zz o bezinfekčnosti

Pokyny k začiatku šk.roka 2020/2021

Zelená fáza - /sites/default/files/images/large_1.jpg

Oranžová fáza - /sites/default/files/images/large_2.jpg

Červená fáza 

Zásadné pravidlá pre MŠ