Sponzorstvo

Ak máte záujem v našej materskej škole podporiť:

čítaj ďalej:

-modernizáciu edukačných pomôcok,

-vybavenie interiéru a exteriéru materskej školy

-realizáciu mnohých nadštandardných aktivít pre deti

VOPRED VÁM ĎAKUJEME!

 

FINANČNÁ PODPORA:

Váš finančný príspevok nám pomôže pri nákupe:

 

-zariadenia tried,

-vybavenie školského dvora,

-edukačných softvérov pre deti zameraných na rozvoj špecifických kompetencií,

-edukačných hračiek a pomôcok,

-športových potrieb,

-kníh pre deti,

-výtvarného a pracovného materiálu.

 

Ak Vás niečo na našej materskej škole zaujalo a chceli by ste jej nejakým spôsobom pomôcť ,kontaktujte nás.

 

                                                                                                                     Ďakujeme