Pokyny a podmienky MŠ po prerušení na obdobie do konca šk.roka 2019/2020

Pre prihlásené deti na mesiac jún v šk.roku 2019/2020 prikladáme potrebné dokumenty pre oboznámenie sa s pokynmi a upravujúcimi podmienkami MŠ na fungovanie v tomto období. Žiadame rodičov/zákonných zástupcov prihlásených detí, aby priložené tlačivá (Prehlásenie o zdr.stave dieťaťa a Vyhlásenie) vytlačili, vyplnili a priniesli v prvý deň nástupu do MŠ s dátumom 01.06.2020. Ďakujeme, kolektív MŠ.

Dodatok k prevádzkovému poriadku

Pokyny a podmienky MŠ v skratke

Prehlásenie o zdr.stave dieťaťa

Vyhlásenie