Poďakovanie šikovným ockom

Hovorí sa:“ Kde je vôľa, tam je cesta“  a vôľa  oteckom detí materskej

školy vo Vyšnom Kubíne rozhodne nechýba.  Boli sme veľmi milo prekvapení

, prejavenou iniciatívou  chlapov zúčastniť sa brigády. Chápeme, že pracovné a rodinné povinnosti nedovolili  prísť všetkým, ale  trinásťmocných chlapov si našlo čas , spojili svoje sily a za jedno popoludnie pokálali veľkú hŕbu polien. 

 Poďakovanie si zaslúžia: ĽUDOVÍT TÓTH, DANIEL MEŠKO, MIROSLAV VAVRO, ANTONÍN ZÁMEČNÍK, VLADIMÍR DRENGUBIAK,  RASTISLAV GAJDOŠÍK, MICHAL MARETTA,  JAROSLAV JANČOŠKA, MAROŠ  ŠIMURDA, MIROSLAV ŠKUTA, FRANTIŠEK TARČÁK, LADISLAV LEŠŇOVSKÝ A METOD MAJCHRÁK .
Ceníme si  každú pomoc. 
  Zo srdca  ďakuje celý kolektív MŠ !