Poďakovanie dobrovoľnému hasičskému zboru Vyšný Kubín

 

 Ďakujeme dobrovoľnému hasičskému zboru Vyšný Kubín, ktorý pod vedením Vladka Drengubiaka, zorganizoval deťom príjemné dopoľudnie v hasičskej zbrojnici. Deti si mohli pozrieť miestnosti hasičskej zbrojnice, kde mali možnosť si vyskúšať hasičské oblečenie.   Oboznámili sa s vybavením hasičských áut, na ktorých nás hasiči aj  povozili, to u deti vyvolalo najväčšiu radosť,  spolu s vyskúšaním si hasenia  vodou.