Poďakovanie:

POĎAKOVANIE:

 

Kolektív MŠ ďakuje rodine Lešňovskej za vyzbieraný finančný obnos z kapustnice na vianočných trhoch, ktoré venovali MŠ na kúpu nových hračiek.

Ďakujeme všetkým, ktorý na to prispeli.