Dodatok k žiadosti do MŠ

Vzhľadom na priaznivejšiu situáciu, prosíme o doplnenie Vašich žiadosti na zápis do MŠ o lekárske potvrdenie.

Ďakujeme, s pozdravom kolektív MŠ.